FACNO
Más información: 982 28 02 02

Artículo para la Categoría Gallego

08.01.2021 – Curso Preparación do Celga 3 e 4

Preparación para os exames Celga 3 e 4. Recolle as habilidades que reflicten a competencia comunicativa nas distintas destrezas e agrupa os contidos en tres bloques: Lingua e comunicacion: funcións comunicativasLingua e sistema: coñecemento do códigoLi…

Leer más...